Rekvizīti

„TEKA telekom” SIA rekvizīti:
Reģ. Nr. 40003341785
PVN reģ. Nr. LV 40003341785

Valdes priekšsēdētājs Sergejs Docenko

Jur. adrese: Maija iela 8, Rīga, LV-1006
Biroja (pasta) adrese: Maija iela 8, Rīga, LV-1006
CITADELE BANKA A/S
Kods: PARXLV22
Konts: LV26PARX0000332500005 

Tel.: 67 800200
Fax: 67 800201
E-mail: info@teka.lv
Web: http://www.teka.lv