Tarifikācija


Tarifikācijas sistēma PhoneEx nosaka sarunas izmaksas, atkarībā no sastādītā numura un sarunas ilguma, saskaņā ar vietējo apmaksas sistēmu. Tā ir visu tīklu aptveroša vadīšana, kas dod iespēju iegūt viszemākās izmaksas.

Ar PhonEX jūs varat:
- pārvaldīt jūsu telefona izdevumus visos līmeņos;
- veidot viegli lasāmas un daudzveidīgas atskaites;
- novērot katra telefona numura vai abonenta izmantošanas efektivitāti;
- samazināt telefona izdevumus, koncentrājot personāla uzmanību uz efektīvu sakaru sistēmas lietošanu;
- konstatēt pārmērīgu telefona lietošanu;
- novertēt jūsu sakaru sistēmas apkalpošanas līmeni ar atskaišu palīdzību par neatbildētajiem un nesavienotajiem zvaniem;
- uzkrāt un apstrādāt datus no divām vietējām sakaru centrālēm vienlaicīgi uz viena personālā datora.