Piedziņa

- Flender motorreduktori

- Flender reduktori

- Loher zemsprieguma un augstsprieguma asinhronie motori

- Zemsprieguma asinhronie motori <200kW

- Zemsprieguma asinhronie motori >200kW

- Augstsprieguma motori

- Līdzstrāvas motori

- Decentralizētie frekvenču pārveidotāji

- Vidējā sprieguma frekvenču pārveidotāji

- Frekvenču pārtveidotāji MICROMASTER, SINAMICS G110

- Darbgaldu piedziņas SIMODRIVE un servomotori

- Rūpnieciskie frekvenču pārveidotāji MASTERDRIVES, SINAMICS S120

- Lielas jaudas frekvenču pārveidotāji MASTERDRIVES, SINAMICS G150/G130

- līdzstrāvas pārveidotāji SIMOREG

- Programmnodrošinājums

- Mīkstā palaišana


Papildus informāciju meklējiet šeit