Ugungrēka trauksmes izziņošanas sistēma


Ugunsgrēka trauksmes izziņošanas sistēmu ir lietderīgi uzstādīt ēkās, kur mēdz uzturēties liels cilvēku skaits. Šī sistēma nodrošina ātrāku cilvēku evakuāciju no telpām ugunsgrēka gadījumā. Tā ir šīs sistēmas pamatfunkcija, taču tikpat labi to var izmantot arī citiem mērķiem, piemēram, publisku paziņojumu veikšanai ēkā vai fona mūzikas atskaņošanai.

Telpas, kuras ir pieslēgtas izziņošanas sistēmai ir iespējams sadalīt izziņošanas zonās, radot iespēju katrā no šīm zonām pārraidīt dažāda satura informāciju.

Mēs uzstādām ugunsgrēka trauksmes izziņošanas sistēmu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta ugunsdrošības noteikumiem Nr.82. Veicam projektēšanas, montāžas un apkalpošanas darbus, kā arī lietotāju apmācību.