Sarunu ierakstu sistēma un ierakstaizsardzība


ReDat3 ir daudzfunkcionāla ciparu ierakstu iekārta, kas izveidota balss un datu komunikācijas ierakstīšanai, uzglabāšanai un vadībai starp telefona līnijām, radiotīklu un IP telefonijas tīklu.

Turklāt tā ir izmantojama arī videosignālu ierakstīšanai no analogās kameras un datora ekrāna. Signālu individuālo tipu ieraksts notiek caur specializētu karti un programmnodrošinājumu. ReDat3 arhitektūra pieļauj vienlaicīgi izmantot dažādus moduļu tipus, ierakstīt dažādus signālus, apvienojot tos vienotā iekārtā.