Mazas un vidējas telefona centrāles


HiPath 3000 ir IP savietojams komplekss maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas piedāvā uz nākotni tendētu sakaru infrasrtuktūru, kura būvēta uz vienmērīgi sadalītas arhitektūras bāzes. HiPath 3000 ir apvienotas gan balss sistēmu sakaru drošums, gan IP cienīga sakaru sistēma. HiPath 3000 nodrošina ISDN pieslēgumu pie operatora un IP pieslēgumu.

Telefona centrāles ir paredzētas no 12 līdz 100 abonemtiem. Iekšējie abonenti var izmantot gan ciparu telefonus, gan analogos telefonus. Kā arī ir iespējams pieslēgt Cordless sistēmu, kas ir aprīkota ar DECT sistēmas radiotelefoniem.